logo
logo

Włączamy się do Wielkiej Zbiórki Książek 2019, organizowanej przez Fundację Zaczytani.

Zbieramy książki dla szpitali, domów dziecka, domów pomocy, hospicjów.

Jakie książki zbieramy?
Dla dzieci, młodzieży i dorosłych w bardzo dobrym stanie technicznym, takie jakie sami chcielibyście przeczytać, wydane po 2000 roku.

Zbiórka będzie trwać do 26 maja.

Bardzo liczymy na Wasz udział!