logo
logo

“Z tym jesiennym wiatrem tańczą sobie liście,
Tańczą sobie tańczą czerwone złociście…”