logo
logo

Czwartek upłynął nam pod hasłem sprawiedliwości. Podczas zajęć próbowaliśmy odpowiedzieć na następujące pytania:
• Kogo spotkamy w sądzie?
• Jak wygląda rozprawa sądowa?
• Kim jest prokurator, a kim radca prawny?
• Czym zajmują się biegli?
• Gdzie zapisane są przepisy i kto stoi na straży ich przestrzegania?
Dzieci znalazły odpowiedzi na te zagadnienia podczas oglądania filmu edukacyjnego, pt: „Jakim prawem sądzi sędzia?”. Wszystkie skojarzenia ze sprawiedliwością zostały spisane w formie plakatu. Poznaliśmy również grecką boginię Temidę – uosobienie sprawiedliwości, prawa oraz wiecznego porządku. Zgadywaliśmy znaczenie atrybutów Temidy i próbowaliśmy znaleźć przykłady ich zastosowania w czasie teraźniejszym. Wizerunek greckiej bogini został również wykorzystany w tworzeniu łańcucha sprawiedliwości. Uczniowie podzieleni na grupy tworzyli proporczyki promujące sprawiedliwość jako wartość życiową, które później zostały zebrane w długi łańcuch.
Próbowaliśmy również znaleźć znaczenie pojęcia prawa i wskazać jego źródła w naszym kraju. Do tego celu użyliśmy burzy mózgów. Dużo radości przyniosły nam zabawy z wykorzystaniem metody dramy: osądź sprawiedliwie, tocząca się opowieść, quiz dotyczący ról w sądzie oraz zgadnij: przestępstwo czy wykroczenie. Te aktywności pozwoliły na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej pojęcia sprawiedliwości.
Jednak najwięcej emocji w tym dniu dostarczyła dzieciom wizyta pana Romana Persony wraz ze zwierzętami. Dzieci miały możliwość bezpośredniego spotkania wija, myszy, jeża oraz papugi. Dowiedziały się wielu ciekawostek z życia prezentowanych zwierząt. Spotkanie zakończyliśmy głosowaniem na najlepsze zdaniem dzieci zwierzątko domowe.