logo
logo

Dziękujemy harcerzom ze Szczepu 9 RDH i GZ “Labirynt” z przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju.