logo
logo

Jeśli chcecie włączyć się do zbiórki żywności koordynowanej w Praxis przez Szkolny Klub Historyczny im. AK, to w sekretariacie czekamy na Wasze dary dla Polaków z Kresów Wschodnich do najbliższej środy.