logo
logo

Starsze świtliki wzięły udział w literkowym konkursie świetlicowym.
Celem było ułożenie jak największej liczby słów z rozsypanki.
Lenie, której udało się ułożyć największą liczbę 76 słów serdecznie gratulujemy!