logo
logo

Kim jest współczesny patriota?

Na tak postawione pytanie szukaliśmy wspólnie odpowiedzi przy okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Autorami scenariusza byli ósmoklasiści, którzy we współpracy z czwartoklasistami przedstawili różne sceny obrazujące patriotyzm w ich pojęciu. Było zabawnie, czasem ciut refleksyjnie. Drugą część spotkania prześpiewaliśmy! Razem, pełną piersią, dumni z 

Matematyczna wieża

Ćwiczymy tabliczkę mnożenia – każdy kto prawidłowo odpowiedział dodawał kolejne piętro wieży. Nasza wiedza była imponująca, jednak upadek wieży nieunikniony.